SUZI na 3040

Cena poslanega sms vprašanja se obračuna po ceniku vašega operaterja, cena vsakega prejetega sms-a (odgovor) pa je 2,49 € z ddv.

909 42 20

1.99€/min iz omrežja Telemach. Iz ostalih omrežij ceno določa operater.

Splošni pogoji poslovanja

Definicije pojmov

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene www.suzi.si je Suzana Fajfar s.p., Ulica Ruške čete 4, 2342 Ruše.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.suzi.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.suzi.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

 

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.suzi.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjem in da se z njimi strinja.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

 

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Lastnik Uporabniku priporoča, da se vsako odločitvijo o nakupu ali prodaji finančnih inštrumentov posvetuje s svojim borznim posrednikom, oziroma z ustrezno pooblaščeno osebo, ki bo preverila in mu tudi posredovala trenutne podatke o vrednosti finančnih instrumentov.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

 

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

 

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba iz izločena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za splošne pogoje in razmerje Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.

Suzi je vedno na voljo!

Pokličite eno izmed številk, pošljite SMS sporočilo ali elektronsko pošto. Vesela vas bom!